mission og vision

BørneBasketFondens mission og vision er at få flere børn til at spille basketball i Danmark.

BørneBasketFondens Mission

BørneBasketFonden er en interesseorganisation organiseret som en almennyttig fond. Vi arbejder for at flytte den organiserede idræt tættere på børn i indskolingsalderen.

Vores formål er at bevæge børn igennem basketball og øge interessen og kendskabet til sporten, samtidig med at give børnene gode vaner med at bevæge sig.

BørneBasketFondens Vision

  • Skabe bevægelsestilbud af høj kvalitet, der er tilgængeligt for alle børn i alderen 6-10 år uanset køn, social baggrund eller etnicitet
  • Flytte den organiserede idræt tættere på børnene ved at give børnene et gratis ugentligt bevægelsestilbud i skole eller SFO-tiden og på den måde introducere dem til den organiserede idræt og foreningslivet
  • Bruge basketball til at aktivere og organisere udsatte børn og andre, der i dag har begrænsede muligheder for at deltage i de organiserede idrætstilbud
  • Sætte fokus på gode kost- og bevægelsesvaner hos børn
  • Skabe interesse omkring basketballsporten i Danmark

Blog at WordPress.com.