DBBF er igennem Birgitte Melbye Fonden medstifter af BørneBasketFonden, og der er i den forbindelse indgået en samarbejdsaftale, hvor DBBF støtter BørneBasketFonden både økonomisk og med konsulenttimer. DBBF betragter BørneBasketFondens projekter som en meget vigtig del af deres fremtidige bredde- og børnebasketstrategi specielt i forhold til rekruttering og fastholdelse.

DBBF råder også over en plads i BørneBasketFondens bestyrelse.

DGI Basketball har fra starten været en vigtig samarbejdspartner for BørneBasketFonden. DGI Basketball og BørneBasketFonden samarbejder om at få flere børn til at spille basketball ved 1) at have fokus på at skabe flere broer til foreningslivet, 2) at arbejde med børn og unges trivsel og motivation og 3) at øge samarbejdet med kommuner rundt i landet.

Udover strategisk sparring, så bidrager DGI Basketball også til udvikling af vores mange camps rundt i landet.

BørneBasketFonden har et formaliseret samarbejde med Dansk Skole Idræt. Dansk Skole Idræt fungerer som samarbejds- og sparringspartner i forbindelse med tilpasning og udvikling af projekter til folkeskolen. Dette sikrer, at BørneBasketFondens forløb er i overensstemmelse med læringsmål for de enkelte klasse trin.

BørneBasketFonden har indgået et samarbejde, hvor Deloitte – som en del af deres CSR strategi – leverer revision, rådgivning og sparring vedrørende organisation, skat og økonomi. 

Blog at WordPress.com.