BørneBasketFonden afvikler skoleforløb for 0. til 9. klassetrin i samarbejde med de lokale foreninger. Vi tilbyder alt fra traditionelle basketballforløb til spændende tværfaglige forløb, som alle opfylder de gældende videns- og færdighedsmål der er beskrevet for faget idræt.

Formålet med vores skoleforløb er at sænke barrieren og bringe glæden ved et aktivt foreningsliv tættere på børnene – ved at give en smagsprøve på basketball i trygge, vante rammer ude på skolerne.

I samarbejde med den lokale forening gør vi børnene nysgerrige på basketball, og får derved skabt en stærk bro til foreningslivet og fællesskabet.

Læs meget mere om vores skoleforløb ved at klikke her.

Jr. NBA League afvikles som en skoleturnering for 5. klassetrin, og formålet er at fremme og støtte børn og unge i at deltage i basketball, øge interessen for sporten samt give børnene gode oplevelser med sporten ud fra NBA’s kerneværdier: Teamwork, Respekt og Sportsånd.

Jr. NBA League er den amerikanske basketball-liga NBA’s internationale basketballprogram for børn. I Danmark har NBA udnævnt BørneBasketFonden som officiel samarbejdspartner, og det er dermed BørneBasketFonden der står for at afholde Jr. NBA League.

Læs meget mere om Jr. NBA League ved at klikke her.

BørneBasketFonden tilbyder forskellige skoleforløb målrettet forskellige fag. Vi tilbyder bl.a. BasketMatematik, Basketball and Street Culture, samt Basketball og Medborgerskab.

Indenfor hver af skoleforløbene tilbyder vi et lærerkursus.

Kurserne giver deltagerne viden og kendskab til, hvordan man som underviser kan arbejde specifikt med basketball i skolen.

Læs meget mere om lærerkurserne ved at klikke her.

Blog at WordPress.com.