Skoleforløb

BasketMatematik

Et skoleforløb indeholder:

  • 6x basketball -undervisning
  • 25 basketbolde i børnestørrelse (værdi 4.375 kr.)
  • Undervisnings-materiale
  • Pris: 3.600 kr.

Hvad er BasketMatematik?

BasketMatematik er BørneBasketFondens tværfaglige forløb, der er målrettet indskolingsalderen. Som navnet tydeligt afslører, så kobler forløbet boldspillet basketball med faget matematik. Det er et 6 ugers forløb målrettet 2. og 3. klassetrin, men kan med simple justeringer tilpasses andre klassetrin.

Med afsæt i individuelle øvelser, samarbejdsøvelser og forskellige lege og småspil, hvor basketbolden er det primære redskab, præsenteres eleverne igennem BasketMatematik for forskellige øvelser og aktiviteter, som kombinerer bevægelseslæring med matematiske opgaver og/eller problemstillinger.

Styrken ved BasketMatematik, er at forløbet forener bevægelser og bold- kompetencer fra basketballspillet med matematiske kompetencer. Basket- Matematik forener dermed fysisk aktivitet, faglighed og fagdidaktik på tværs af idrætsfaget og matematikfaget. Derfor kan BasketMatematik også gen- nemføres simultant i både matematik- og idrætsundervisningen, men også i enten matematik- eller idrætsundervisningen alene.

Med BasketMatematik er det muligt at flytte den traditionelle matematik-undervisning ud af klasselokalet og ind i hallen, og derved skabe et anderledes og motiverende læringsmiljø. BasketMatematik i hallen egner sig dog ikke til at introducere nye matematiske emner, men i langt højere grad til at understøtte forståelse og læring, og som træning / repetition. På den måde giver BasketMatematik eleverne succesoplevelser og følelse af mestring.

Hvorfor et skoleforløb med BørneBasketFonden?

BørneBasketFonden ønsker at sænke barrieren og bringe glæden ved et aktivt foreningsliv tættere på børnene – ved at give en smagsprøve på basketball i trygge, vante rammer ude på skolerne.

BørneBasketFonden ønsker at skabe nysgerrighed på idrætslivet og glæden ved basketball. Med forløb ude på skolerne kan BørneBasketFonden sammen med skolen og dens lærer bygge bro mellem børn og unge over til foreningsidrættens fællesskab – så der er kortere vej fra ”Skolen” til ”Klubben”.

Et skoleforløb med BasketMatematik og BørneBasketFonden foregår derfor altid ude på skolen i egne haller og gymnastiksale eller i nærliggende idrætshal.

BørneBasketFonden har en koordinator, som sikrer afvikling af hvert forløb ude på skolerne. BørneBasketFonden sørger for instruktører til hver eneste undervisning på skolen, og står for kontakten mellem skolen og den lokale forening.

BørneBasketFonden involverer og inddrager altid skolens lærere i undervisningen med henblik på også at udvikle deres kompetencer indenfor basketball og boldbasis. Det forventes derfor, at skolens lærere/pædagoger i høj grad vil være aktive, specielt omkring varetagelsen af de sociale aspekter.

Hvis du er interesseret i at få et forløb med BasketMatematik, eller bare vil høre nærmere, så udfyld formularen herunder.

Blog at WordPress.com.