om børnebasketfonden

Vi bevæger børn i gennem basketball

Hvem er BørneBasketFonden?

BørneBasketFonden er en interesseorganisation organiseret som en almennyttig fond, der har til formål at bevæge børn igennem basketball og øge interessen og kendskabet til sporten.

BørneBasketFonden fokuserer på at udvikle bevægelsestilbud til børn, der ikke tidligere har været aktive i den organiserede idræt i tæt samarbejde med kommuner, basketballklubber, skoler og SFO-er.

Initiativet har fra starten været en stor succes, både i forhold til at aktivere og bevæge de involverede børn samt skabe interesse for deltagelse i den organiserede idræt.

BørneBasketFonden gennemfører årlige basketaktiviteter for over 15.000 børn i hele Danmark og var i januar 2017 finalist til at modtage Danskernes Idrætspris ved Danmarks Idrætsforbunds og DR’s Sportsgalla.

BørneBasketFonden ledes af en bestyrelse med repræsentanter fra bl.a. Danmarks Basketball Forbund, Dansk Skoleidræt, samt en observatør fra DGI. Bestyrelsens sammensætning sikrer, at de centrale interessenter forpligter sig til i fællesskab at løfte arbejdet med at udvikle og udbrede bevægelsestilbud til børn.

BørneBasketFondens arbejdsform

BørneBasketFonden arbejder for at flytte den organiserede idræt tættere på børn og unge, og dermed give alle mulighed for at få sunde bevægelsesvaner og opleve glæden ved det fællesskab, der er i forbindelse med holdsport.

BørneBasketFondens aktiviteter foregår primært ude på skolerne i tæt samarbejde med skoler/SFO’er ud fra det grundprincip, at basket kommer til børnene i stedet for, at børnene skal komme til basket. Vi leverer inkluderende, sjove og motiverende basketball-aktiviteter på skoler og SFO’er, arrangerer basketball-camps, etablerer nye basketballklubber for børn og afholder en årlig verdens sejeste landsdækkende skoleturnering ”Jr. NBA League.”

BørneBasketFondens aktiviteter er således særligt attraktivt for børn, der ellers ikke normalt har mulighed for at dyrke sport i foreningsregi.

Hele vores indsats er skabt med en ide om, at vi i skolen kan sænke barren for idrætsdeltagelse og bringe idrætten tættere på børnene, ved at introducere dem til basketball i trygge og vante rammer ude på skolerne og daginstitutionerne. Hvis vi kan gøre børnene nysgerrige på basketball og skabe bevægelsesglæde, så har vi klart forbedret vores muligheder for at bygge bro til forenings- idrættens fællesskab.

Denne arbejdsform – et fælles engagement mellem skole, SFO/klub, idrætsforening og ekstern organisation (BørneBasketFonden) er en unik arbejdsform inden for dansk idræt og inden for foreningsopbygning, og det har vist sig særlig effektiv i forhold til at bygge bro til foreningslivet og tiltrække børn og unge, der ikke tidligere har været foreningsaktive.

BørneBasketFondens historie

BørneBasketFonden blev stiftet i efteråret 2014 i fællesskab med Foreningen SFO Basket og Birgitte Melbyes Fond (en fond under Danmarks Basketball Forbund).

Siden 2014 har BørneBasketFonden arbejdet for at flytte den organiserede idræt tættere på børn, i samarbejde med Danmarks Basketball Forbund, DGI Basketball og Dansk Skoleidræt.

Blog at WordPress.com.