Klubopstartsprojektet er skabt ud fra ideen om, at hvis foreningsidrætten kommer til børnene, vil det kunne sænke barrieren for at flere børn ville være aktive i idrætsforeningerne.

Ved at bruge BørneBasketFondens organisation og kompetencer indenfor skole- og SFO-Basket forløb og vores gode erfaringer med at bygge bro fra skoleprojekterne til den organiserede idræt, bliver det igennem klubopstartsprojektet muligt at flytte endnu flere børn ind i idrætsforeningerne.

Overordnet set er formålet at forsøge at sænke barren for børnenes idrætsdeltagelse ved at starte klubber op lokalt, men også at sænke barren for hvad det kræver at starte en forening. Dette gøres ved at lade BørneBasketFonden understøtte de nye foreninger i de funktioner og udfordringer, der typisk dræner de frivillige ildsjæle for energi, f.eks. kasserer-arbejdet, medlemssystemer og trænerrekruttering.

Alle BørneBasket-klubberne er kommunalt godkendte folkeoplysende idrætsforeninger, på lige fod med alle andre idrætsforeninger, dvs. med bestyrelser, vedtægter, frivillige m.m. Den geografiske placering af de nye klubber vil ske ud fra en gennemgribende analyse af data omkring idrætsdeltagelse, socioøkonomi mm, sammenholdt med resultaterne fra de tidligere aktiviteter med henblik på udpegning af områder med størst potentiale.

“BørneBasketFondens tilgang til at udpege potentielle placeringer af nye basketballforeninger på baggrund af demografi og sorte pletter på basketlandkortet er til stor inspiration for DIF og specialforbund, der arbejder med foreningsopstart. Dette suppleret med det målrettede fokus på en særlig aldersgruppe, samarbejdet med eksisterende basket-foreninger og den smidige rekruttering af nye instruktører gør, at vi fra DIF´s side kun har rosende ord til overs for BørneBasketFondens klubopstartsprojekt.”

Mikke Nørtoft Magelund, Leder af Bredde og Motion, DIF Udvikling

Der er siden 2019 blevet oprettet seks “satellitklubber” rundt omkring i Horsens, som en del af den nye klub Børnebasket Horsens.

TOMO Agency har i samarbejdet med KMD udarbejdet en datadreven medlemsanalyse og fastslår bl.a. en eksplosiv vækst i medlemstallet fra da Børnebasket Horsens var oprettet i 2019 til 2020. En medlemsstigning på 246,7 % for piger i alderen 6-12 år og 83 % for drenge i alderen 6-12 år.

Der bliver påpeget hvordan både kommune og skoler er yderst tilfredse med BørneBasketFondens skoleforløb og faktisk kun har modtaget positive tilbagemeldinger. Det er bemærkelsesværdigt hvordan forløbene aktiverer børn, som ikke normalt er foreningsaktive fra mere udsatte boligområder.

Læs mere om medlemsanalysen her.

Læs mere om klubopstartsprojektet: Børnebasket Horsens

Læs mere om klubopstartsprojektet: Børnebasket Odense

Blog at WordPress.com.